top of page

Leczenie

 • badania krwi ( morfologia, biochemia, hormony, przeciwciała)

 • USG

 • RTG

 • badania mikrobiologiczne i mikologiczne

 • badania mikroskopowe zeskrobin, kału

 • testy w kierunku chorób zakaźnych

 • testy w kierunku chorób genetycznych

 • testy śródskórne i badania krwi w kierunku alergii

 • określenie grup krwi u kotów i psów

 • transfuzje krwi

 • biopsja cienkoigłowa

 • badania histopatologiczne

 • wyznaczanie dni płodnych u suk

 • leczenie stacjonarne

bottom of page